Đào tạo nội bộ doanh nghiệp

Hệ thống đánh giá năng lực vả quản trị hiệu suất có tác động trực tiếp và quan trọng lên mọi hoạt động quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp: từ quá trình hoạch định chiến lược nhân lực cho đến các hoạt động tuyển dụng – đào tạo và sử dụng đội ngũ nhân lực hiệu quả; Quản trị tài năng và qui hoạch lộ trình phát triển nguồn nhân lực một cách bền vững.

Việc xây dựng được một hệ thống đánh giá năng lực và quản trị hiệu suất phù hợp, đúng đắn giúp doanh nghiệp phát huy tối đa hiệu quả tài nguyên nhân lực; Nâng cao thương hiệu tuyển dụng; Đưa tổ chức đến gần hơn với mục tiêu phát triển bền vững, hướng về Con Người toàn diện.

Mục tiêu của khoá đào tạo:

• Hệ thống, tiêu chuẩn hóa toàn bộ hoạt động quản trị hiệu suất và đánh giá năng lực trong tổ chức

• Tối ưu thời gian trị sự của đội ngũ lãnh đạo và quản lý các cấp

• Nâng cao kỹ năng của các thành viên trong việc quản trị hiệu suất hoạt động, quản lý công việc và đánh giá năng lực đội ngũ 

• Quản trị động lực làm việc của toàn bộ đội ngũ: Giữ chân người giỏi, công nhận người tạo ra hiệu suất cao, có giải pháp cải thiện cùng hỗ trợ phù hợp với nhân viên có hiệu suất hạn chế…

• Giảm khiếu nại, bức xúc, mâu thuẫn liên quan đến việc đánh giá không rõ ràng

Buổi đào tạo nội bộ “Đánh giá năng lực trong quản trị và vận hành doanh nghiệp” của tập đoàn Tân Thành Holdings