Đối tác

Với nhiều năm hoạt động ở thị trường Việt Nam, chúng tôi đã xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với các đối tác của mình nhằm đảm bảo học viên – khách hàng – đơn vị đối tác mới luôn có được sự hỗ trợ toàn vẹn nhất trong các nội dung đào tạo. Các đối tác của The Learnings Professionals có nhiều năm thành công tại thị trường Việt Nam cũng như Úc và đều chung hệ giá trị mong muốn phát triển nguồn lực về nhân sự của Việt Nam. Đối với chung tôi, sự đồng hành không chỉ trong thời gian đào tạo mà còn là cả hành trình lâu dài sau đó. Điều này là trách nhiệm cũng như sự khẳng định về chất lượng đào tạo tại The Global Professionals.

Đối tác

ATMC
Work For Australia
Hướng nghiệp CDM 4.0

Nếu bạn cũng có cùng hệ giá trị với The Global Professionals và mong muốn đồng hành để góp phần phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam, hãy liên hệ ngay với The Global Professionals.