Sample Page

Chương trình liên kết du học

Trường Đại học Liên bang Úc – Federation University Australia là trường duy nhất ở Úc có công viên công nghệ – là nơi thu hút đến 50% nguồn nhân sự tốt nghiệp tại trường. Đại học liên bang Úc, tiền thân là ĐH Ballarat thành lập năm 1870, là một trong số 3 trường đại học lâu đời nhất ở Úc

Federation University đuợ̛c xếp hạng trong top 250 truờng Đại học trẻ hàng đầu trên thế giới (Times Higher Education Young University Rankings 2022) và hạng nhất về tỷ lệ việc làm trong sáu năm hoạt động (Good Universities Guide 2022 & 2021)

Trường và công ty IBM , có mối liên kết chặt chẽ trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm tạo cơ hội cho những sinh viên xuất sắc của trường tham gia công tác tại IBM

Học phí giao động từ AUD 22,000 đến AUD 27,000 tùy số năm học và ngành nghề

Trường Đại học Liên bang Úc – Federation University Australia là trường duy nhất ở Úc có công viên công nghệ – là nơi thu hút đến 50% nguồn nhân sự tốt nghiệp tại trường. Đại học liên bang Úc, tiền thân là ĐH Ballarat thành lập năm 1870, là một trong số 3 trường đại học lâu đời nhất ở Úc

Federation University đuợ̛c xếp hạng trong top 250 truờng Đại học trẻ hàng đầu trên thế giới (Times Higher Education Young University Rankings 2022) và hạng nhất về tỷ lệ việc làm trong sáu năm hoạt động (Good Universities Guide 2022 & 2021)

Trường và công ty IBM , có mối liên kết chặt chẽ trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm tạo cơ hội cho những sinh viên xuất sắc của trường tham gia công tác tại IBM

Federation University đuợ̛c xếp hạng trong top 250 truờng Đại học trẻ hàng đầu trên thế giới (Times Higher Education Young University Rankings 2022) và hạng nhất về tỷ lệ việc làm trong sáu năm hoạt động (Good Universities Guide 2022 & 2021)

Trường và công ty IBM , có mối liên kết chặt chẽ trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm tạo cơ hội cho những sinh viên xuất sắc của trường tham gia công tác tại IBM

Học phí giao động từ AUD 22,000 đến AUD 27,000 tùy số năm học và ngành nghề

Trường và công ty IBM , có mối liên kết chặt chẽ trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm tạo cơ hội cho những sinh viên xuất sắc của trường tham gia công tác tại IBM

Federation University đuợ̛c xếp hạng trong top 250 truờng Đại học trẻ hàng đầu trên thế giới (Times Higher Education Young University Rankings 2022) và hạng nhất về tỷ lệ việc làm trong sáu năm hoạt động (Good Universities Guide 2022 & 2021)

Trường và công ty IBM , có mối liên kết chặt chẽ trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm tạo cơ hội cho những sinh viên xuất sắc của trường tham gia công tác tại IBM

Học phí giao động từ AUD 22,000 đến AUD 27,000 tùy số năm học và ngành nghề